LIETOŠANAS NOTEIKUMI

NodeRack patur tiesības mainīt lietošanas noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Aizliegtas darbības

Lietotājs piekrīt, ka zemāk uzskaitītās darbības tiek uzskatītas par aizliegtām un to pārkāpšanas gadījumā NodeRack ir tiesības nekavējoties apturēt vai dzēst lietotāja kontu bez jebkādas atlīdzības.

  • Ļaunprātīga sistēmas resursu tērēšana
  • Masveida e-pastu sūtīšana cilvēkiem, kas nav pieprasījuši šādas vēstules
  • Piekļuve citiem datoriem vai tīkliem ar mērķi iegūt nelegālu pieeju vai lai traucētu to darbību
  • Neatļauta ar autortiesībām aizsargāta materiāla izplatīšana
  • Nepatiesu datu sniegšana lietotāja profilā, ieskaitot norēķinus ar nelegāli iegūtiem maksājumu karšu vai maksājumu sistēmu datiem

Norēķini

Lietotājs apņemas apmaksāt NodeRack rēķinus, kas ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta. Uz rēķina tiek norādīta piezīme: "Dokuments ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta". Rēķina apmaksas kavējuma gadījumā, lietotāja konts tiek apturēts.

Rēķins tiek sagatavots reizi mēnesī, izņemot, ja tiek palielināts lietotāja konta rezervēto servera resursu apjoms. Rēķins tiek sagatavots piecas dienas pirms apmaksātā perioda beigām.

Konta slēgšana

Lietotājs kontu var slēgt jebkurā brīdī. Slēdzot kontu, neapmaksātie rēķini tiks anulēti un lietotājam nebūs pienākums tos apmaksāt. Slēdzot kontu pirms apmaksātā perioda beigām, nauda par neizmantotajām dienām netiek atgriezta.